Zásady proti praní špinavých peněz – AML Policy (Anti-money Laundering Policy)

Abychom zabránili praní špinavých peněz, máme spolehlivé procesy na ochranu naší společnosti a našich zákazníků před všemi kriminálními aktivitami.

Tyto vnitřní procesy jsou v souladu se všemi národními a mezinárodními zákony a poskytují národní i mezinárodní podporu v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Naším nejvyšším cílem je zaručit transparentní proces pro všechny zákazníky, úřady a odpovědné národní i evropské finanční instituce, jako jsou spolupracující banky a fintech. Všechny příchozí a odchozí transakce jsou kontrolovány, ukládány a kontrolovány na původ a identitu.

Všechny příchozí a odchozí transakce jsou kontrolovány .U příchozích transakcí je ověřováno, zda jsou zdrojem ty společnosti, které obdržely odpovídající nabídku od naší společnosti a objednaly si tak služby naší společnosti. Všechny odchozí transakce jsou kontrolovány z hlediska správného zaúčtování. Tento přezkum slouží účelu transparentnosti a vnitrostátním a evropským právním požadavkům.

Veškeré údaje o příchozích a odchozích transakcích jsou uchovávány a informace poskytované firemními zákazníky jsou ověřovány, aby se předešlo chybným platbám nebo platbám, které nebyly provedeny na základě nabídky a následné fakturace.

Okamžitě přistupujeme k povinnosti hlásit transakce, které neodpovídají řádné a zákonné nabídce a zaúčtování, nebo je výše či povaha transakce neobvyklá.

Každá transakce, kterou nelze zdokumentovat a dohledat nabídkou a fakturou, je okamžitě vrácena a nahlášena, aby se předešlo jakémukoli podezření z praní špinavých peněz a financování terorismu.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich interních procesů k předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, kontaktujte prosím ochranadat @ roaz.cz