Informace o firmách

Nabízíme firemní data od společností v Polsku a Maďarsku. Tato nabídka je zaměřena výhradně na společnosti (B2B).

Na rozdíl od volně dostupných zdrojů lze všechna data neomezeně exportovat, všechna data jsou výhradně podnikatelská a proto v souladu s GDPR a všechny vyhledávací klíče se dají snadno vyhledat, filtrovat a kombinovat.

Použití

Firemní informace můžete použít abyste:

oslovili firmy již 2 dny po jejich založení
vytvořili Direct-Mailing bez know-how
vylepšili vlastní databáze
našli zákazníky nebo partnerské firmy
využili informace ke zvýšení Vašeho obratu
udělali reklamu Vaší firmě
prováděli statistické analýzy podnikatelů
efektivně sledovali konkurenci

Data je vydáván na DVD a lze ho lehce nainstalovat do PC nebo MACu. Data lze exportovat ve formě textu, v Excelu, PDF, DBF nebo jako etiketu.

Náš výborný zákaznický servis Vám rád poradí, jak Data využít co nejlépe.

Obchodní podmínky

Klientela

Nabízené služby mohou využívat pouze firmy. Údaje o společnosti lze získat pouze prostřednictvím B2B.

Služby jsou možné pouze po předložení nabídky naší společnosti.

Charakteristika služeb

Služba dle nabídky zahrnuje okamžitý zápis, pravidelnou aktualizaci dat a po rychlém předání ověřitelné firemní emailové adresy na přání digitální kopii databáze. Služba probíhá jako možnost stažení aktuální verze dat, kerá je pravidelně aktualizována a odesílána do 7 pracovních dnů po obdržení firemního e-mailu. Odkaz ke stažení je platný 7 dní a poté je služba ukončena.

Cena, kalkulace ceny, platba

Cena je uvedena v nabídce a závisí na úsilí potřebném ke sběru, zpracování a uchování firemních dat. Veškeré změny cen lze provést pouze písemně nebo e-mailem. Všechny platby jsou platné pouze v případě, že jsou provedeny na uvedený účet a provedeny z firemního účtu. Platby, které nejsou prováděny z firemního účtu, jsou kontrolovány na totožnost plátce a v případě potřeby je vyžadováno potvrzení, že tato platba byla provedena jménem společnosti a splňuje všechna opatření k zamezení praní špinavých peněz a financování terorismu. Veškeré náklady naleznete v nabídce a neexistují žádné náklady, které nejsou uvedeny v nabídce.

Doplnění nebo změny firemních údajů

Veškeré doplnění nebo změny firemních údajů dle nabídky budou ochotně realizovány. Tato rozšířená služba je pro zákazníky bezplatná a lze o ni požádat písemně nebo e-mailem. Tyto změny mohou zahrnovat doplnění údajů, například e-mailové adresy, webové adresy nebo telefonní čísla nebo jiné informace související se společností. Údaje pro písemné změny nebo změny emailem naleznete v nabídce.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Z důvodů transparentnosti a sledovatelnosti lze brát v úvahu pouze stížnosti, které jsou podané písemně nebo e-mailem. Údaje pro písemné reklamace nebo reklamace emailem naleznete v nabídce.

Zásady proti praní špinavých peněz – AML Policy (Anti-money Laundering Policy)

Abychom zabránili praní špinavých peněz, máme spolehlivé procesy na ochranu naší společnosti a našich zákazníků před všemi kriminálními aktivitami.

Tyto vnitřní procesy jsou v souladu se všemi národními a mezinárodními zákony a poskytují národní i mezinárodní podporu v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Naším nejvyšším cílem je zaručit transparentní proces pro všechny zákazníky, úřady a odpovědné národní i evropské finanční instituce, jako jsou spolupracující banky a fintech. Všechny příchozí a odchozí transakce jsou kontrolovány, ukládány a kontrolovány na původ a identitu.

Všechny příchozí a odchozí transakce jsou kontrolovány .U příchozích transakcí je ověřováno, zda jsou zdrojem ty společnosti, které obdržely odpovídající nabídku od naší společnosti a objednaly si tak služby naší společnosti. Všechny odchozí transakce jsou kontrolovány z hlediska správného zaúčtování. Tento přezkum slouží účelu transparentnosti a vnitrostátním a evropským právním požadavkům.

Veškeré údaje o příchozích a odchozích transakcích jsou uchovávány a informace poskytované firemními zákazníky jsou ověřovány, aby se předešlo chybným platbám nebo platbám, které nebyly provedeny na základě nabídky a následné fakturace.

Okamžitě přistupujeme k povinnosti hlásit transakce, které neodpovídají řádné a zákonné nabídce a zaúčtování, nebo je výše či povaha transakce neobvyklá.

Každá transakce, kterou nelze zdokumentovat a dohledat nabídkou a fakturou, je okamžitě vrácena a nahlášena, aby se předešlo jakémukoli podezření z praní špinavých peněz a financování terorismu.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich interních procesů k předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, kontaktujte prosím ochranadat @ roaz.cz

Kontakt & ochrana dat

R.O.A.Z. DATA, s.r.o.

Lidická 2030/20, Brno 602 00

Email: service @ roaz.cz

IČO: 292 14 360

Firma zapsaná v Obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl Sro, spisová značka C 65993.

Právní informace

Pokud není uvedeno jinak, je za obsah příspěvků zodpovědná firma R.O.A.Z. DATA, s.r.o.

Všechny obsahy této internetové stránky (obrázky, fotky, texty, videa) podléhají autorským právům. V případě nedovoleného použití obsahu nebo části obsahu naší internetové stránky postupujeme právní cestou.

Autorská práva – upozornění

Vysvětlení k informační povinnosti (ochrana dat)

Na ochraně Vašich osobních dat nám velice záleží. Vaše data zpracováváme proto výhradně na základě zákonných ustanovení. V informacích o ochraně dat Vás chceme informovat o nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci naší webové stránky.

Pokud nás budete kontaktovat formulářem na naší webové stránce nebo e-mailem budou Vaše data z důvodu poptávky nebo dalších dotazů u nás 6 měsíců uložena. Bez Vašeho povolení Vaše data dále nepředáváme.

Cookies

Naše webová stránka používá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče ukládány na Vašem zařízení a neškodí mu.

Používáme cookies k tomu, aby naše nabídka byla zákaznicky lehce ovladatelná. Některé cookies zůstanou uloženy na Vašem počítači dokud je nesmažete. Umožňují nám při další návštěvě rozpoznat Váš prohlížeč.

Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o použití cookies a Vy ho povolili pouze v jednotlivých případech.
Při deaktivaci cookies může být funkce naší webové stránky omezena.

Vaše práva

Co se týče Vašich dat, která jsou u nás uložena, máte výhradní právo na informace o nich, jejich korekci, výmaz, omezení, přenos, odvolání či vznešení námitek.

Pokud si myslíte, že zpracování Vašich dat není v souladu se zákonem o ochraně dat nebo nějakým způsobem nevyhovuje Vašim požadavkům na ochranu dat, obraťte se s Vašimi eventuálními stížnostmi na ochranadat@roaz.cz