Obchodní podmínky

Klientela

Nabízené služby mohou využívat pouze firmy. Údaje o společnosti lze získat pouze prostřednictvím B2B.

Služby jsou možné pouze po předložení nabídky naší společnosti.

Charakteristika služeb

Služba dle nabídky zahrnuje okamžitý zápis, pravidelnou aktualizaci dat a po rychlém předání ověřitelné firemní emailové adresy na přání digitální kopii databáze. Služba probíhá jako možnost stažení aktuální verze dat, kerá je pravidelně aktualizována a odesílána do 7 pracovních dnů po obdržení firemního e-mailu. Odkaz ke stažení je platný 7 dní a poté je služba ukončena.

Cena, kalkulace ceny, platba

Cena je uvedena v nabídce a závisí na úsilí potřebném ke sběru, zpracování a uchování firemních dat. Veškeré změny cen lze provést pouze písemně nebo e-mailem. Všechny platby jsou platné pouze v případě, že jsou provedeny na uvedený účet a provedeny z firemního účtu. Platby, které nejsou prováděny z firemního účtu, jsou kontrolovány na totožnost plátce a v případě potřeby je vyžadováno potvrzení, že tato platba byla provedena jménem společnosti a splňuje všechna opatření k zamezení praní špinavých peněz a financování terorismu. Veškeré náklady naleznete v nabídce a neexistují žádné náklady, které nejsou uvedeny v nabídce.

Doplnění nebo změny firemních údajů

Veškeré doplnění nebo změny firemních údajů dle nabídky budou ochotně realizovány. Tato rozšířená služba je pro zákazníky bezplatná a lze o ni požádat písemně nebo e-mailem. Tyto změny mohou zahrnovat doplnění údajů, například e-mailové adresy, webové adresy nebo telefonní čísla nebo jiné informace související se společností. Údaje pro písemné změny nebo změny emailem naleznete v nabídce.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Z důvodů transparentnosti a sledovatelnosti lze brát v úvahu pouze stížnosti, které jsou podané písemně nebo e-mailem. Údaje pro písemné reklamace nebo reklamace emailem naleznete v nabídce.